Pogrzeb śp druha Stefana Mikołajczaka

5 kwietnia 2019 r pożegnaliśmy śp druha Stefana Mikołajczaka.

Zdjęcia udostępnił druh Krzysztof Rakoczy.

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com