Ćwiczenia z ratownictwa na lodzie

11 lutego na gołanieckim jeziorze Smolary odbyły się ćwiczenia z ratownictwa wodnego na akwenach pokrytych lodem. Szkolenie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. Teoretyczna część zawierała instruktaż postępowania z poszkodowanym znajdującym się w stanie hipotermii. W części praktycznej druhowie ćwiczyli sposoby podejmowania osoby tonącej przy użyciu dostępnego sprzętu. W szkoleniu udział wzięło 60 druhów z jednostek OSP z terenu gminy Gołańcz. Ćwiczenia prowadził Komendant Gminny druh Andrzej Woźnicki, przy wsparciu zastępu z JRG w Wągrowcu.

Zdjęcia udostępnił druh Mariusz Poprawski.

 

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com