Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Gołańczy

2 marca 2013r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki, na którym został zatwierdzony nowy statut OSP w Gołańczy.

 

Zatwierdzone zostały również zmiany w zarządzie:

Prezes – druh Mariusz Poprawski

Wiceprezes – druh Stefan Białożyński

Naczelnik-wiceprezes – druh Robert Rzadkiewicz

Zastępca naczelnika – druh Roman Pol

Sekretarz – druh Łukasz Romel

Skarbnik – druh Andrzej Pijanowski

Kronikarz – druh Tomasz Tworek

Gospodarz – druh Szymon Siemianowski

Członek zarządu – druh Daniel Hajduk

Z pośród zaproszonych gości przybyli:

Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego – druh Stefan Mikołajczak,

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz – Mieczysław Durski

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz – Urszula Wierzbicka

Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu – st.kpt. Jacek Michalak

Właściciel firmy Agaz – Władysław Michalski, wieloletni członek wspierający OSP w Gołańczy

Przedstawiciel firmy EDP RENEWABLES – Sławomir Gawrysiak

Dziennikarz Głosu Wągrowieckiego – Cezary Kucharski

http://www.golancz.osp.org.pl/data/media/pages/zaproszeni%20goscie.JPG

W czasie zebrania na podstawie decyzji Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 6 druhów naszej jednostki zostało odznaczonych brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Wręczenia medali dokonał druh Stefan Mikołajczak, w asyście druha Adrzeja Kuraszkiewicza i druha Mariusza Poprawskiego. Odznaczeni zostali druhowie: Robert Rzadkiewicz, Daniel Hajduk, Szymon Siemianowski, Andrzej Pijanowski, Roman Hudziński i Rafał Siemianowski.

odznaczeni.JPG

Składając przyrzeczenie nowymi członkami OSP w Gołańczy zostali Kinga Buchholc, Wojciech Hudziński, Maciej Durski, Mariusz Maćkowski, Mateusz Wachowiak, Piotr Winkiel i Tomasz Kasprzak.

Na ręce Prezesa OSP w Gołańczy została przekazana tabliczka oficjalnego sponsora remontu świetlicy OSP. Prace remontowe zostały wykonane nieodpłatnie  przez strażaków.

przekazanie tabliczki.JPG

W minionym roku jednostka interweniowała 50 razy, w tym 24 pożary, 24 miejscowe zagrożenia z czego 11 to wypadki drogowe i 2 fałszywe alarmy. Jako jednostka wchodząca w skład Kompanii Gaśniczej „Piła” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego braliśmy udział w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy 2012 w Poznaniu, oraz ćwiczeniach taktyczno-bojowych jednostek OSP na terenie leśnictwa Podlasie w Nadleśnictwie Kaczory.

zebranie2.JPG   zebranie1.JPG

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com