Warsztaty dla kronikarzy

18 listopada 2017 roku na świetlicy wiejskiej w Czerlinie, odbyły się warsztaty dla kronikarzy i kandydatów na kronikarzy organizacji pozarządowych. Organizatorem i zarazem gospodarzem spotkania byli członkowie Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego druh Tomasz Dembski z OSP Oleszno, druhna Alicja Czajkowska i druh Kazimierz Czajkowski z OSP Czerlin.
Na warsztaty przybyło 22 kronikarzy i kronikarek reprezentujących 8 jednostek straży z gminy Gołańcz, jedna jednostka OSP z Komornik oraz 4 panie reprezentujące Koło Gospodyń Wiejskich z Oleszna, Morakowa i Krzyżanek. Przybyłych powitał wiceprezes Zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Gołańczy Mariusz Poprawski oraz Kazimierz Czajkowski. Wśród zaproszonych gości był m.in. burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz - Mieczysław Durski. Warsztaty prowadzili wiceprzewodnicząca druhna Małgorzata Judasz  i przewodniczący druh Bogdan Siwiński z Wojewódzkiego Klubu Kronikarza. Na trwających ponad 6 godzin warsztatach prowadzący dzielili się własnymi doświadczeniami pokazując kierunek prawidłowego dokumentowania strażackiej historii. Naszą jednostkę reprezentowali druhna Marta Jurek, druh Krzysztof Rakoczy i druh Mariusz Poprawski. Zdjęcia udostępnił druh Krzysztof Rakoczy.

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com