Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Gołańczy

25 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  naszej jednostki.

Na zebranie przybyli: Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, jednocześnie członek naszej OSP – druh Stefan Mikołajczak, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz – Mieczysław Durski, Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu –  brygadier  Zbigniew Dziwulski, Członkowie Honorowi naszej jednostki druhowie : Jan Kowalewski, Andrzej Hajduk i Stefan Białożyński oraz przedstawiciel Członków Wspierających naszą jednostkę pan Władysław Michalski.

Do składu Zarządu OSP został dokooptowany druh Daniel Chołody, tym samym Zarząd przedstawia się  następująco:  

Zarząd: 

Prezes – druh Mariusz Poprawski 

Wiceprezes – druh Robert Rzadkiewicz 

Naczelnik-wiceprezes – druh Daniel Chołody 

Zastępca naczelnika – druh Przemysław Białożyński 

Sekretarz – druh Łukasz Romel 

Skarbnik – druh Andrzej Pijanowski 

Kronikarz – druh Tomasz Tworek 

Gospodarz – druh Szymon Siemianowski 

Członek zarządu – druh Daniel Hajduk

 

 

 

Prezes druh Mariusz Poprawski podsumował rok ubiegły, a w nim między innymi pozyskany przez OSP  sprzęt, wyposażenie i umundurowanie:

 

 

 - aparat powietrzny Fenzy X-Pro z butlą stalową 1 szt.,

 

 

- agregat prądotwórczy Honda EU 20i 1 szt.,

 

 

- drabina aluminiowa 6 stopni Krause 1 szt.,

 

 

- zestaw wymienny do kamizelki pneumatycznej AQUARIUS 3 szt.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - buty strażackie 2 pary,

 

 

- ubranie specjalne 2 szt.,

 

 

- ubranie koszarowe 10 szt.,

 

 

- wąż ssawny 110/2500 ŁA 3 szt.,                                                                                                                          

 

- sygnalizator bezruchu SUPER PASS II 5 szt.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - skrzynia transportowa aluminiowa 2 szt.,

- skrzynka transportowa PCV 6 szt.,

- zestaw poduszek niskociśnieniowych Vetter 1 zest.,

- kombinezon strażacki do usuwania gniazd szerszeni 1 szt.(zakup z 1%),

- podpora PARATECH 91-147cm 1 szt.,

- przedłużka PARATECH 30cm  1 szt.,

- przedłużka PARATECH 60cm  1 szt.,

- podstawa duża z zaczepem PARATECH 1 szt.,

- głowica trójnogu PARATECH 1 szt.,

- dystynkcja na ubranie koszarowe 10 szt.,

- dystynkcja na mundur wyjściowy 2 szt.,

- dystynkcja do koszuli 1 szt.,

- latarka kątowa 4 szt.,

- zawiesia pasowe 2 szt.,

- uchwyt do narzędzi hydraulicznych 1 szt.,

 

- skrzynka narzędziowa z kompletem narzędzi 1 szt.,

 

 

- opryskiwacz ciśnieniowy 1 szt.. 

 

W minionym roku jednostka interweniowała 108 razy, w tym 19 to pożary, 88 miejscowe zagrożenia (w tym 17 wypadków drogowych  i 2 zabezpieczenia LPR)  oraz 1 alarm fałszywy. Zebrani druhowie jednogłośnie przyjęli plan działalności i plan finansowy oraz udzielili absolutorium zarządowi OSP za miniony rok. Do grona  członków zwyczajnych naszej jednostki zostali przyjęci Maciej Kowalski  i Paweł Lewandowski.

 

 

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com