Zawody Sportowo - Pożarnicze 2016

3 maja na stadionie miejskim w Gołańczy odbyły się Zawody Sportowo - Pożarnicze drużyn OSP z terenu Miasta i Gminy Gołańcz. Zorganizowaliśmy również pokaz edukacyjny w zakresie przeciw działania i usuwania skutków klęsk, katastrof i innych wypadków przy wykorzystaniu nowego sprzętu pozyskanego wraz z nowym samochodem. Na ręce prezesa druha Mariusza Poprawskiego złożony został akt przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz - Mieczysława Durskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gołańcz - Józefa Ryłko oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu druha Andrzeja Kuraszkiewicza. Końcowa klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco: 1 miejsce OSP Lęgniszewo, 2 miejsce OSP Czerlin, 3 miejsce ex aequo OSP Oleszno i OSP Krzyżanki, 5 - OSP Rybowo, 6 - OSP Panigródz, 7 - OSP Chojna, 8 - OSP Gołańcz, 9 - OSP Czeszewo, 10 - OSP Morakowo. Młodzieżowe drużyny pożarnicze wystawiły jednostki z OSP Chojna - drużyna młodzików, OSP Oleszno - drużyna juniorów młodszych oraz OSP Morakowo - drużyna juniorów starszych. W dowód zasług dla rozwoju pożarnictwa Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Gołańczy nadał Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz - Mieczysławowi Durskiemu nadano tytuł honorowy Rycerza św. Floriana. Na pamiątkę tego wydarzenia Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu druh Andrzej Kuraszkiewicz wręczył Mieczysławowi Durskiemu pamiątkowy kordzik.

  

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com