Pamięci Edmunda Ciemnoczołowskiego zamordowanego w lesie katyńskim

9 kwietnia odwiedziły nas uczennice z gimnazjum, które biorą udział w rekrutacji do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ich tematem jest „Miejsce pamięci- materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości". Jako swój obiekt badań wybrały Obelisk Edmunda Ciemnoczołowskiego, którego postać jest nam znana. Według dziewczyn (Jagoda Kryskowiak i Natalia Grygiel) bardzo wielu mieszkańców nie wie kim jest Ciemnoczołowski i gdzie leży poświęcony mu pomnik.

Edmund Ciemnoczołowski posiadał stopień porucznika rezerwowego. W roku 1930 został kierownikiem szkoły przy ulicy Klasztornej 3. Niestety w 1939 roku. dostał się do niewoli sowieckiej. Natomiast rok później, jego żona Anna dostała informację potwierdzającą o pobycie męża w dniu 10 lutego w Kozielsku. Edmund Ciemnoczołowski został wywieziony z obozu 19 kwietnia 1940 roku w XII transporcie na podstawie listy XII NKWD i zamordowany w lesie katyńskim. Obelisk mu poświęcony znajduję się przy Zespole Szkół w Gołańczy na ulicy Klasztornej 3. Pamiętajmy dnia 20 kwietnia, aby uczcić pamięć o nim.

 

 

 

 

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com