Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Gołańczy

20 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze naszej jednostki.

Na zebranie przybyli: Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Prezes Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, jednocześnie członek naszej OSP – druh Stefan Mikołajczak, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz – Mieczysław Durski oraz Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu – mł. bryg. Krzysztof Klupś.

Prezes druh Mariusz Poprawski podsumował pięć ostatnich lat działań w których nasza jednostka obsłużyła 320 zdarzeń z czego 117 to pożary, 198 miejscowych zagrożeń w tym 63 wypadki drogowe 13 zabezpieczeń LPR oraz 5 alarmów fałszywych.  

Podsumowano również rok ubiegły a w nim min. zakupy jakich dokonaliśmy tj.: zestaw PSP-R1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną, zestaw podpór stabilizacyjnych Paratech, aparat powietrzny FENZY z maską, zestaw postojowego zasilania pojazdu PowAirBox oraz ciężki samochod ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4.

W minionym roku jednostka interweniowała 73 razy, w tym 32 pożary, 39 miejscowe zagrożenia (z czego 9 dotyczyło zdarzeń na drodze i 2 zabezpieczenia LPR)  oraz 2 fałszywe alarmy. Zebrani druhowie jednogłośnie przyjęli plan działalności i plan finansowy oraz udzielili absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Wybrano nowy zarząd oraz komisję rewizyjną na pięcioletnią kadencję.

Zarząd OSP:

Prezes – druh Mariusz Poprawski

Wiceprezes – druh Stefan Białożyński

Naczelnik-wiceprezes – druh Robert Rzadkiewicz

Zastępca naczelnika – druh Przemysław Białożyński

Sekretarz – druh Łukasz Romel

Skarbnik – druh Andrzej Pijanowski

Kronikarz – druh Tomasz Tworek

Gospodarz – druh Szymon Siemianowski

Członek zarządu – druh Daniel Hajduk

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - druh Krzysztof Koczorowski

Sekretarz - druh Michał Puweł

Członek komisji - druh Ryszard Domżalski

Walne zebranie podjęło uchwałę nadającą tytuł Honorowego Członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołańczy druhom Andrzejowi Hajdukowi i Stefanowi Białożyńskiemu.

Zaświadczenia o ukończeniu kursów otrzymali druhowie:

Kurs naczelników OSP: Robert Rzadkiewicz i Sławomir Belter.

Kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP oraz dowódców OSP: Maciej Durski, Patryk Poprawski, Tomasz Kasprzak oraz Przemysław Białożyński.

W boksie garażowym wyłożony został sprzęt który stanowi wyposażenie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com