Nowy adres strony

W ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości przez firmę ROZWOJOWI.COM została wykonana strona internetowa naszej jednostki i umieszczona na serwerze Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. Strona jest dostępna pod adresem osp.golancz.pl

 

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com