Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Gołańczy

21 lutego 2015r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej jednostki. Na zebranie przybyli: Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Prezes Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, jednocześnie członek naszej OSP – druh Stefan Mikołajczak, Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz – Mieczysław Durski oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu – mł. bryg. Zbigniew Dziewulski. Na spotkaniu podsumowaliśmy działalność ratowniczo – szkoleniową za rok 2014 w którym uczestniczyliśmy 57 razy w akcjach ratowniczych w tym: w gaszeniu pożarów 20 razy , w likwidacji miejscowych zagrożeń 36 razy (z czego 12 dotyczyło zdarzeń na drodze i 2 zabezpieczenia LPR) oraz 1 alarm fałszywy. Zebrani druhowie jednogłośnie przyjęli plan działalności i plan finansowy oraz udzielili absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Walne zebranie podjęło również uchwały min. w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego, według zasad obowiązujących dla jednostki mikro, której wykonanie powierzył Zarządowi. Nowymi członkami OSP w Gołańczy składając ślubowanie zostali: Krzysztof Rakoczy, Artur Prokop i Kamil Dobrzykowski. W trakcie zebrania burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zadeklarował dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz przekazał na ręce prezesa OSP - Mariusza Poprawskiego 30 sztuk czapek zimowych.

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com