Uroczystość 90-lecia OSP w Gołańczy

W sobotę 5 kwietnia 2014r. odbyła się uroczystość  90-lecia powstania jednostki OSP w Gołańczy oraz 40-lecia Zarządu Miejsko Gminnego w Gołańczy. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od poświęcenia nowego samochodu pożarniczego i wprowadzeniu go do podziału bojowego. Poświęcenia dokonał ks. Roman Lidziński proboszcz gołanieckiej parafii.

zaproszeni goscie 05.04.2014.JPG  zaproszeni goscie i jednostka 05.04.2014.JPG

 samochody 05.04.2014.JPG  poswiecenie samochodu 05.04.2014.JPG

przekazanie kluczykow 05.04.2014.JPG  wlaczenie do podzialu bojowego 05.04.2014.JPG


Historię OSP w formie prezentacji przygotowali i przedstawili druh Prezes Mariusz Poprawski i druh Andrzej Woźnicki Komendant Gminny.

prowadzacy 05.04.2014.JPG

goscie 1 05.04.2014.JPG   goscie 2 05.04.2014.JPG

Do Sali Bractwa Kurkowego przybyli zaproszeni goście:

·       dh Stefan Mikołajczak wice Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Prezes Odziału wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu, jednocześnie członek naszej OSP,

·       pan Michał Piechocki Starosta Powiatu Wągrowieckiego,

·       pan Tomasz Kranc wice Starosta Powiatu Wągrowieckiego,

·       pan Tadeusz Synoracki Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego,

·       dh Andrzej Jankowski Dyrektor Biura Wykonawczego Zarządu ZOSP RP w Poznaniu,

·       mł. bryg. Krzysztof Klupś Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu,

·       mł. bryg. Jacek Michalak Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie,

·       dh Mieczysław Durski Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz,

·       pan Józef Ryłko Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz wraz z radnymi,

·       pani Urszula Wierzbicka wice Burmistrz i Sekretarz Miasta i Gminy Gołańcz

·       pani Edyta Konieczna Skarbnik Miasta i Gminy Gołańcz,

·       ks. Roman Lidziński proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Gołańczy,

·       pan Andrzej Połczyński Dyrektor Gołanieckiego Domu Kultury,

·       delegacja strażaków z niemieckiej gminy Ilmenau,

·       delegacja strażaków z holenderskiej gminy Westerveld,

·       delegacja druhów z Gminy Garbów, woj. Lubelskie, z dh Kazimierzem Firlejem Wójtem Gminy Garbów jednocześnie Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Garbowie,

·       st. bryg. w stanie spoczynku Andrzej Waligórski, były Komendant Wojewódzki PSP w Pile,

·       st. bryg. w stanie spoczynku Jan Naranowicz, były Komendant Wojewódzki PSP w Pile,

·       mł. bryg. w stanie spoczynku Arkadiusz Wójcik, były Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu,

·       mł. Kpt. w stanie spoczynku Zbigniew Cholewiński, były Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu,

·       pan Andrzej Bielecki, były Naczelnik Miasta i Gminy Gołańcz,

·       dh Marian Bodus, dh Kazimierz Koliński, dh Dariusz Lipczyński, dh Michał Mazurek, dh Szymon Mańkowski, prezesi zarządów oddziałów miejsko-gminnych i gminnych ZOSP RP z powiatu wągrowieckiego,

·       dh Wojciech Burzyński Prezes OSP Margonin,

·       dh Eugeniusz Beker Komendant Gminny ZOSP RP w Złocieńcu,

·       delegacja Bractwa Kurkowego w Gołańczy,

·       pan Jan Ostrycharz przedstawiciel firmy EDP Renewables Polska,

·       przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw: Bronisław Łukaszewski, Władysław Michalski, Zenon Słodowicz,

·       przedstawiciele lokalnych mediów,

·       druhowie strażacy z Zarządu Miejsko-Gminnego,

·       druhowie z jednostki OSP w Gołańczy.

goscie z ilmenau 05.04.2014.JPG   goscie z westerveld 05.04.2014.JPG

goscie z garbowa 05.04.2014.JPG

Na wniosek prezydium Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego  ZOSP RP w Gołańczy wyróżnieni zostali:  dh Jan Kowalewski honorowy członek OSP w Gołańczy odznaką SEMPER VIGILANT „wiecznie czuwający”, oraz Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” panowie Andrzej Połczyński, Władysław Michalski i Józef Ryłko.

odznaczenie SEMPER VIGILANT 05.04.2014.JPG  odznaczeni brazowym medalem 05.04.2014.JPG

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz w dziedzinie Społecznej Medalem Karola Libelta uhonorowana została jednostka OSP w Gołańczy, oraz jej członkowie dh Andrzej Hajduk, dh Stefan Białożyński, dh Andrzej Woźnicki i dh Andrzej Kuraszkiewicz. W imieniu Kapituły medale wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski wraz z przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Gołańcz Józefem Ryłko.

wreczenie medalu karola libelta 05.04.2014.JPG

Głos zabrali również przybyli goście, którzy złożyli na ręce prezesa OSP Mariusza Poprawskiego i prezesa Andrzeja Kuraszkiewicza okolicznościowe listy gratulacyjne i grawertony. Druhowie Stefan Mikołajczak i Andrzej Jankowski przekazali jednostce trzy mundury bojowe. Druhowie z zaprzyjaźnionej OSP w Garbowie przekazali pamiątkowy kamień. Druhowie z Holandii podarowali pamiątkowy toporek strażacki.

delegacja z powiatu 05.04.2014.JPG   wreczenie ubran bojowych 05.04.2014.JPG

kamien od dh z garbowa 05.04.2014.JPG   toporek od dh z westerveld 05.04.2014.JPG

pamiatka od dh z ilmenau 05.04.2014.JPG

Za wybitne zasługi w dziele rozbudowy bazy sprzętowej oraz modernizacji i poprawy warunków bytowych OSP w Gołańczy  uhonorowano druha Stefana Mikołajczaka tytułem Rycerza Św. Floriana przekazując mu pamiątkowy kordzik.

przekazanie kordzika 05.04.2014.JPG

Na koniec wszyscy zaproszeni goście mieli okazję wpisać się do księgi pamiątkowej. Zwieńczeniem uroczystości była wspólna kolacja.

sztandary 05.04.2014.JPG

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com