Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Gołańczy

Dnia 25 stycznia 2014r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki. Na zebranie przybył Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski. Na spotkaniu podsumowaliśmy rok poprzedni pod względem między innymi ilości akcji ratowniczo-gaśniczych których było 85 w tym 25 pożarów i 60 miejscowych zagrożeń (z czego 19 to wypadki drogowe). Podsumowano również zakupy jakich dokonaliśmy w ubiegłym roku; min. zakup sprzętu do ratownictwa wodno-lodowego oraz ciężkiego samochodu gaśniczego z napędem 4x4. W trakcie spotkania Prezes poinformował o ostatnio podjętych uchwałach przez Zarząd OSP w Gołańczy. Jedną z nich była Uchwała o powołaniu z dniem 25.01.2014r. Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Gołańczy, która  zwieńczyła całoroczne przygotowania do tego celu. Walne zebranie podjęło również Uchwałę zobowiązującą Zarząd OSP w Gołańczy do wystąpienia z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie rozbudowy remizy strażackiej w Gołańczy. Nowymi członkami OSP w Gołańczy składając przyrzeczenie zostali: Arkadiusz Dobrzykowski, Hubert Gajewski, Daniel Kachelski i Dawid Kachelski. Następnie zebrani druhowie jednogłośnie przyjęli plan działalności i plan finansowy oraz udzielili absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Zebranie walne 25.01.2014 (1).JPG   Zebranie walne 25.01.2014 (2).JPG

Zebranie walne 25.01.2014 (3).JPG

Nowi druhowie naszej jednostki.

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com