"Klasztor 2020"

 

22 sierpnia odbyły ćwiczenia "Klasztor 2020" jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Gołańcz na terenie zabytkowego klasztoru Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Gołańczy. Celem ćwiczeń było operacyjne zapoznanie z obiektem, doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zapoznanie z drogami dojazdowymi i ewakuacyjnymi. Ćwiczenia przeprowadził Komendant Miejsko-Gminny w Gołańczy druh Andrzej Woźnicki. Zdjęcia udostępnił druh Janusz Pijanowski.

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com