Zebranie Walne Sprawozdawcze

 

4 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze połączone z obchodami 95 rocznicy powstania naszej jednostki.

Na zebranie przybyli:

Starosta Wągrowiecki – Tomasz Kranc,

Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego - Małgorzata Osuch,

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz - Mieczysław Durski,

Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu –  st. brygadier  Zbigniew Dziwulski,

Prezes Gminny ZOSP RP OSP Wapno – Kazimierz Koliński.

Członkowie Honorowi naszej jednostki druhowie : Jan Kowalewski, Andrzej Hajduk, Stefan Białożyński, Zdzisław Frydrych oraz przedstawiciele Członków Wspierających naszą jednostkę Pan Władysław Michalski oraz Pan Przemysław Michalak Dyrektor Oddziału PBS Wągrowiec w Gołańczy.

Prezes druh Mariusz Poprawski podsumował rok ubiegły, a w nim między innymi pozyskany przez OSP  sprzęt, wyposażenie, umundurowanie oraz wykonane prace na terenie remizy OSP.

W minionym roku jednostka interweniowała 89 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 29 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 60 razy, z czego 14 to wypadki drogowe.

Zebrani druhowie jednogłośnie przyjęli plan działalności i plan finansowy oraz udzielili absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Do grona  członków zwyczajnych naszej jednostki wstąpili: Pani Klaudia Purol oraz Panowie Kamil Chołody, Szymon Pauszek oraz Arkadiusz Kośmider.

Uchwałą Prezydium Zarządu OW Województwa Wielkopolskiego został odznaczony odznaką honorową „SEMPER VIGILANT” (wiecznie czuwający) druh Andrzej Hajduk, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druh Krzysztof Koczorowski, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druh Michał Puweł oraz Pan Władysław Michalski, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druh Ryszard Domżalski.

Na wniosek prezydium Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego  ZOSP RP w Gołańczy zostały również wręczone odznaki Strażak Wzorowy druhom: Łukasz Romel, Mateusz Wachowiak, Piotr Pol, Sławomir Belter i Patryk Poprawski.


Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 111/22/2019 z dnia 12.12.2019 r. w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP Ochotnicza Straż Pożarna w Gołańczy została odznaczona MEDALEM HONOROWYM im. Bolesława Chomicza.

W uznaniu szczególnych zasług w rozwoju Powiatu Wągrowieckiego Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Przyznaje Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołańczy „NAGRODĘ HERBU POWIATU WĄGROWICKIEGO”.

Głos zabrali również przybyli goście, którzy złożyli na ręce prezesa OSP Mariusza Poprawskiego okolicznościowe listy gratulacyjne i grawertony.

 Historię OSP w formie prezentacji przedstawił druh Andrzej Woźnicki.

 

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com